Поверителност и правна информация

Този сайт е създаден, за да можете да получавате най-новата информация за продуктите и услугите, предоставяни от Италия Моторс ЕООД и представителствата му в Страната. Моля, прочетете изложените тук Общи условия преди да използвате този уебсайт. Чрез използването на този уебсайт Вие давате съгласието си да спазвате тези Общи условия. Ако не желаете да спазвате тези Общи условия, моля, не използвайте този уебсайт.

Вие поемате отговорност за Вашето използване на този уебсайт и се задължавате да го използвате само за законни цели. Забранено е използването на този уебсайт по начин, който нарушава приложими местни, национални, европейски и/или международни закони или регламенти. Забранено е неправомерното използване на този уебсайт чрез съзнателно въвеждане на компютърни вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредни. Забранени са всякакви опити за получаване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървъра, на който се съхранява този уебсайт, или всякакъв друг сървър, компютър или база данни, свързани с този уебсайт.

Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на Дружеството, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона, или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. 
Дружеството гарантира, че данните Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за контакт с Вас и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност. „Италия Моторс“ ЕООД се ангажира да защитава личните данни, които споделяте с нас. Дружеството използва комбинация от стандартни технологии и процедури за сигурност и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от неоторизирано използване, разкриване и достъп до тях. За предотвратяване на злоупотреби „Италия Моторс“ ЕООД разполага със съвременни съоръжения и мерки за сигурност.

Ние задължаваме служителите си и обработващите данни да спазват Вашите права на неприкосновеност на личния живот и поверителност.

Начинът на използване на Вашите лични данни няма да бъде променян впоследствие без Ваше съгласие, в съответствие с изискванията на приложимото законодателство. Ще използваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

 • Обработка на Вашите поръчки и предоставяне на поръчаните от Вас продукти, услуги и информация;

 • Предоставяне на актуална информация за най-новите продукти;

 • Връзка с Вас за предоставяне на информация относно експедиране и фактуриране, както и осигуряване на възможност за обратна връзка и помощ на клиентите;

 • Предоставяне на информация за състезания, лотарии и други маркетингови или промоционални дейности;

 • Провеждане на проучвания и анкети с цел предоставяне на по-добри продукти и услуги на нашите клиенти и крайни потребители. Попълването на анкети е по желание;

 • Изпълнение на договорни задължения;

 • За спазване на приложимите регулаторни изисквания.

С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на тази уеб страницата, Вие декларирате, че:

 • Предоставяте Вашите лични данни доброволно;

 • Съгласявате се да се свързваме с Вас по повод маркетингови и търговски дейности;

 • Предоставянето на лични данни се счита за предварително съгласие да Ви бъдат изпращани непоискани търговски съобщения. Съгласието е валидно дори ако електронният Ви адрес е включен в електронния регистър на лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения;

 • Вие можете да оттеглите по всяко време даденото от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни.

Top

REGIONS

Closex
 • {{item.Name}}
Back

nations

Closex
Back

country sites

Closex
Back

info

Closex

{{nation.CountrySite[0].Name}}

{{nation.CountrySite[0].Address}}

{{nation.CountrySite[0].ZipCode}}

{{nation.CountrySite[0].City}}

{{nation.CountrySite[0].Email}}

{{nation.CountrySite[0].Phone}}

{{nation.CountrySite[0].Phone2}}

{{nation.CountrySite[0].Fax}}

{{nation.CountrySite[0].Fax2}}

{{nation.CountrySite[0].URL}}

Back

info

Closex

{{countrySite.Name}}

{{countrySite.Address}}

{{countrySite.ZipCode}}

{{countrySite.City}}

{{countrySite.Email}}

{{countrySite.Phone}}

{{countrySite.Phone2}}

{{countrySite.Fax}}

{{countrySite.Fax2}}

{{countrySite.URL}}