PRAVIDLA OCHRANY SOUKROMÍ

Upozornění na základě paragrafu 13 legislativního nařízení 196/2003

 

Společnost Piaggio & C. S.p.a. (dále jen „Piaggio“ nebo „Společnost“), s registrovaným sídlem na adrese Via Rinaldo Piaggio 25, Pontedera (PI), zastoupená osobou, kterou představenstvo přechodně pověřilo správou osobních informací a která pracuje v sídle společnosti, si přeje poskytnout Vám následující informace:

 

Osobní informace, poskytnuté uživatelem při registraci pro webové stránky a/nebo objednání služeb, iniciativ a propagačních akcí na nich zveřejňovaných a sloužící k jeho identifikaci, budou použity společností Piaggio a mohou být poskytnuty třetím stranám v souladu se zásadami ochrany soukromí stanovenými legislativním nařízením 196/2003 a další příslušnou aktuální legislativou.

 

Piaggio bude tyto informace využívat:

 

a) za účelem poskytování požadovaných služeb, kontroly kvality nabízených služeb a plnění všech zákonných účetních a daňových povinností;

 

b) pouze s Vaším výslovným souhlasem k obchodním účelům, k propagačním akcím a marketingu prostřednictvím internetových a ostatních kanálů a za účelem průzkumu trhu a statistického šetření, jako je sledování spokojenosti zákazníků s produkty a službami Piaggio a/nebo ostatních společností koncernu Piaggio Group, nebo za účelem zasílání technických nebo propagačních informací o produktech a službách nabízených společností Piaggio a/nebo jejími dceřinými společnostmi a/nebo prodejci a/nebo distributory koncernu Piaggio Group. Informace mohou být poskytovány ostatním společnostem v koncernu Piaggio Group a/nebo specializovaným společnostem (za předpokladu, že budou dodržovat požadavky na zabezpečení a ochranu dat v souladu s aktuální legislativou) za účelem, kvůli němuž byly informace získány.

 

Poskytnutí Vašeho souhlasu s používáním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodu a) je dobrovolné, ale nezbytné pro získání přístupu ke službám, propagačním akcím a nabídkám, které Piaggio zveřejňuje na svých webových stránkách. Pokud uživatel tyto informace neposkytne, Piaggio pro něj nemůže požadovanou službu zajistit.

 

Poskytnutí Vašeho souhlasu s používáním Vašich osobních údajů pro účely uvedené v bodu b) je dobrovolné a jeho neposkytnutí Vám nezabrání v přístupu k nabízeným službám a propagačním akcím.

 

S Vašimi údaji bude zacházeno v souladu se zákonnými požadavky, aby bylo zaručeno kompletní dodržení všech zákonných, smluvních a regulačních ustanovení. Vaše údaje budou využívány v tištěné i elektronické podobě. Jejich zpracování bude probíhat zcela v souladu s výše uvedenými účely, a to takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost a důvěrnost těchto dat. Ve všech případech budou dodržována ustanovení paragrafu 31 a následujících paragrafů legislativního nařízení 196/2003 i technických ustanovení – příloha B k tomuto nařízení. Data budou uchovávána pouze po nezbytně dlouhou dobu pro účely, k nimž byla získána, a po dobu vyžadovanou občanskou a daňovou legislativou.

 

Osoba, zodpovědná za správu informací, využije pomoci jiných osob, vystupujících jako interní manažeři, a eventuálně externích dodavatelů, nebo jiných osob, pověřených zpracováním těchto informací. Konkrétně mohou být informace poskytnuty zaměstnancům a ostatním osobám, pracujícím v odděleních společnosti, která se podílejí na realizaci služeb poskytovaných společností Piaggio, a osobám ve společnostech, pověřených zpracováním dat a zodpovědných za realizaci marketingových a propagačních aktivit pro osobu zodpovědnou za správu osobních informací.

 

Paragraf 7 legislativního nařízení 196/2003 dává osobám, poskytujícím osobní údaje, specifická práva. Konkrétně máte právo získat potvrzení o existenci nebo neexistenci osobních údajů o Vás, dokonce, i když tyto informace nebyly dosud zaznamenány, a prohlédnout si tato data ve srozumitelné podobě. Máte také právo dotázat se, odkud data pocházejí, jaká je logika a účel jejich použití a jak budou využívána, a dotázat se na identifikační údaje osoby, která tyto informace bude využívat, resp. zodpovědné osoby, národního zástupce a stran/skupin, jimž mohou být informace poskytnuty nebo které se o nich mohou dozvědět jako pověření zástupci státu, manažeři nebo osoby pověřené správou informací.

 

Můžete se dožadovat smazání, převedení do anonymní podoby nebo zablokování informací o Vás, držených protiprávně, i aktualizace, opravy nebo, je-li to Váš výslovný zájem, doplnění údajů. Podobně máte také právo na potvrzení, že upozornění o těchto úkonech bylo poskytnuto všem stranám, jimž byly informace poskytnuty. Můžete se ohradit proti použití informací, pokud k tomu máte legitimní důvod.

 

Manažer, jmenovaný podle paragrafu 29 legislativního nařízení 196/2003, jehož mohou uživatelé kdykoli kontaktovat v rámci výkonu svých práv, uvedených v paragrafu 7 legislativního nařízení 196/2003, je prozatímním manažerem právního a podnikového oddělení. Žádosti můžete zasílat na adresu Piaggio & C. S.p.a.,Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) nebo na e-mailovou adresu privacy@piaggio.com.

 

Kompletní seznam osob, pověřených správou osobních údajů, Vám bude poskytnut po zaslání žádosti na adresu Piaggio & C. S.p.a.,Ufficio Legale e Societario, Viale Rinaldo Piaggio n. 25, 56025 Pontedera (PI) nebo na e-mailovou adresu privacy@piaggio.com.

Top

REGIONS

Closex
  • {{item.Name}}
Back

nations

Closex
Back

country sites

Closex
Back

info

Closex

{{nation.CountrySite[0].Name}}

{{nation.CountrySite[0].Address}}

{{nation.CountrySite[0].ZipCode}}

{{nation.CountrySite[0].City}}

{{nation.CountrySite[0].Email}}

{{nation.CountrySite[0].Phone}}

{{nation.CountrySite[0].Phone2}}

{{nation.CountrySite[0].Fax}}

{{nation.CountrySite[0].Fax2}}

{{nation.CountrySite[0].URL}}

Back

info

Closex

{{countrySite.Name}}

{{countrySite.Address}}

{{countrySite.ZipCode}}

{{countrySite.City}}

{{countrySite.Email}}

{{countrySite.Phone}}

{{countrySite.Phone2}}

{{countrySite.Fax}}

{{countrySite.Fax2}}

{{countrySite.URL}}