Vespa for children

Виетнамските деца имат два много важни италиански "приятели": Детската болница "Bambino Gesu в Рим (водещо име в международните педиатрични изследвания и лечение) и Piaggio Group.  Сега болницата и Piaggio обединиха усилията, създавайки проекта "Vespa for Children": нова медицинска програма, създадена в Националната болница за деца в Ханой (най-важната детска болница в Виетнам), в отговор на необходимостта да се помогне на децата, страдащи от сложни урологични патологии (генитални и уринарни малформации, бъбречно заболяване), които се нуждаят от операция, диализа и бъбречни трансплантации.  Целта на проекта е да подобри качеството на живот и продължителността на живота на много виетнамски новородени и деца.
Двете болници работят заедно повече от пет години, като развиват и споделят технически и научни познания в редица медицински сфери като кардиохирургия и урологична хирургия, организират повече от 20 мисии от специалисти от Рим до Ханой и изпълняват актуализация курсове за местен медицински персонал в Националната болница по педиатрия. Чрез споразумението си за сътрудничество много деца, засегнати от сериозни сърдечни заболявания, бяха прехвърлени в централното звено на болницата Bambino Gesù в Рим за операция и се върнаха на семействата си във Виетнам в добро здраве.Благодарение на помощта на "Vespa for Children", много други деца ще бъдат лекувани и заедно със своите семействата ще могат да се усмихват отново; друга амбициозна цел е постигането на бъбречни трансплантации от живи донори в рамките на три години. Vespa застава и работи за подобряването на качеството на живот, както в Италия, така и по света. Нашите скутери носят усмивки на всеки собственик или ползвател. Често хората, возещи се на Vespa по улици из целия свят се отличават с широки усмивки по лицата си. по този начин групата на Piaggio присъства из целия свят и с производствени съоръжения в отдалечени страни. Затова в качеството си на отговорно предприятие е нормално да работим за подобряването на качеството на живот в общностите, в които работим. Новият проект за сътрудничество между двете болници в Ханой и Рим стана възможно благодарение на подкрепата на Piaggio Vietnam и бе първата инициатива на новата област на международните социални дейности, стартирана от Piaggio Group. 

Top