Politika privatnosti

OBAVIJEST U VEZI PRIVATNOSTI

sukladno člancima 13. i 14. Uredbe (EU) 2016/679 (“GDPR”)

 

Piaggio & C. S.p.A. posvećuje posebnu pozornost i skrb pri obradi informacija koje se odnose na vas sukladno važećim propisima o privatnosti.

 

Posebno pažljivo pročitajte ovu Obavijest u vezi privatnosti kako biste bili u potpunosti informirani o našoj politici zaštite osobnih podataka.

 

 1. Tko obrađuje vaše osobne podatke?

Piaggio & C. S.p.A., s pravnim sjedištem u Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025, Pontedera (PI), Italija (“mi” ili “Voditelj obrade”) je tvrtka koja prikuplja i obrađuje vaše osobne podatke kao Voditelj obrade podataka.

 

 1. Tko je naš DPO?

Voditelj obrade imenovao je Službenika za zaštitu podataka Piaggio grupe (“DPO grupe”) u skladu s čl. 37. GDPR-a.

U svakom trenutku moći ćete se obratiti DPO-u grupe i zatražiti informacije u vezi obrade vaših osobnih podataka putem jednog od dolje navedenih kontakata:

Službenik za zaštitu podataka

Viale Piaggio, 25

56025 PONTEDERA (PI)

E-mail: dpo@piaggio.com

Fax: +39 0587272961

Tel: +39 0587272495

 

 1. Koje podatke obrađujemo?

Ovisno o slučaju, a u okviru svrhe iz podtočke D), Voditelj obrade obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • identifikacijski podaci (npr. ime, prezime, mjesto i datum rođenja, fiskalni broj);
 • podaci o kontaktu (npr. adresa, broj telefona, e-mail);
 • podaci u vezi ugovora (npr. kupljeni proizvodi i/ili usluge);
 • bankovni podaci;
 • vaša slika.

Uz prethodnu izričitu privolu, a isključivo u svrhu provedbe aktivnosti u sklopu Korisničke podrške, Voditelj obrade može obrađivati određene kategorije osobnih podataka kako je predviđeno člankom 9.1. GDPR-a.

Na kraju vas obavještavamo da putem naše internetske stranice (ili “Web stranice”) te isključivo uz vašu privolu, Voditelj obrade može obrađivati podatke o zemljopisnoj lokaciji korisne za pružanje online usluga koje ste vi zatražili. Vaša privola bit će zatražena putem sustava pop up.

 

 1. Zašto obrađujemo vaše podatke?

1. Pružanje usluga i prodaja proizvoda online

Podaci koje ste dali ispunjavanjem formulara (obrazaca) na Web stranici, obrađivat će se radi omogućavanja prodaje proizvoda ili pružanja usluga, ponuđenih s vremena na vrijeme, kao na primjer:

  • odgovaranje na dobrovoljne zahtjeve za slanjem informativnog materijala o proizvodima i uslugama ili za slanje Priručnika za uporabu i održavanje (LUM);
  • aktivnosti prodaje proizvoda ponuđenih na Web stranici;
  • upravljanje zahtjevima za “testnu vožnju”;
  • omogućavanje pristupa promocijama i ponudama koje se nalaze na Web stranici;
  • udovoljavanje zahtjevima za sudjelovanje u našoj Zajednici i prihvaćanje našeg Biltena;
  • pružanje pomoći koju zatražite od naše Korisničke podrške;
  • omogućavanje sudjelovanja na nagradnim igrama i programima vjernosti.

 

2. Upravljanje predugovornim aktivnostima i provedba ugovora

Vaše podatke upotrebljavat ćemo za provedbu svih aktivnosti, predugovornih i ugovornih, koje su potrebne za izvršenje vašeg zahtjeva kao i u svrhu izvršenja ugovora između vas i Voditelja obrade. S tim ciljem vas možemo kontaktirati, na primjer, kako bismo vas podsjetili na rokove iz ugovora ili na vaše ugovorne opcije, kako bismo vam izdali fakture ili druge računovodstvene dokumente na vaše ime.

 

Pravna osnova ove svrhe obrade je potreba izvršenja vaših zahtjeva i potreba provedbe ugovora čija ste ugovorna strana; Voditelju obrade ne bi bilo moguće provesti ugovor bez uporabe vaših osobnih podataka.

 

3. Izvršenje pravnih obveza

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u svrhu izvršenja pravnih obveza kojima podliježe Voditelj obrade (na primjer, predmeti financijske i računovodstvene prirode, sprječavanje pranja novca) i odredbi donesenih od strane vlasti ili nadzornih tijela prema Voditelju obrade.

 

Pravna osnova ove svrhe obrade je potreba izvršenja pravnih obveza kojima podliježe Voditelj obrade; Voditelju obrade ne bi bilo moguće izvršiti vlastite pravne obveze bez uporabe vaših osobnih podataka.

 

4. Statistička istraživanja

Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo u svrhu provedbe internih statističkih istraživanja u okviru poslovnih aktivnosti Voditelja obrade. Provedena statistička istraživanja upotrebljavat će se samo u svrhu internih izvješća, kako bi Voditelj obrade poboljšao vlastite proizvode i usluge te proveo učinkovitije upravljanje portfeljem svojih klijenata i svog vlastitog djelovanja; cilj tih statističkih istraživanja ni u kojem slučaju nije provedba radnji i aktivnosti usmjerenih na klijente (na primjer, marketinške kampanje).

 

Pravna osnova ove svrhe obrade je potreba za zaštitom legitimnih interesa Voditelja obrade; zaštita tih interesa ne bi bila moguća bez uporabe vaših osobnih podataka.

 

5. Kampanje za opoziv

Vaši osobni podaci se mogu upotrijebiti za provedbu eventualnih kampanja za opoziv vozila koje ste kupili, na primjer u slučaju da se uoče greške, a kako bi jamčili vašu sigurnost i kvalitetu proizvoda koji je predmet opoziva.

 

Pravna osnova za ostvarivanje ove svrhe je zaštita legitimnih interesa Voditelja obrade; zaštita tih interesa ne bi bila moguća bez uporabe vaših osobnih podataka.

 

6. Zaštita prava Voditelja obrade

Vaše osobne podatke koristit ćemo za zaštitu naših prava u pravnom sjedištu i izvan njega u slučaju kršenja ugovornih i izvanugovornih odredbi na štetu Voditelja obrade, na primjer za poduzimanje određenih radnji radi naplate potraživanja, u slučaju da to bude potrebno zbog neplaćanja iznosa predviđenih ugovorom u rokovima dospijeća predviđenim tim ugovorom.

 

Pravna osnova ove svrhe obrade je potreba za zaštitom legitimnih interesa Voditelja obrade; zaštita tih interesa ne bi bila moguća bez uporabe vaših osobnih podataka.

 

7. Promidžbene obavijesti o proizvodima i/ili uslugama koje su istovrsne prethodno korištenima

Voditelj obrade može vam poslati, isključivo na adresu elektroničke pošte koju ste dostavili, promocije i ponude u vezi proizvoda i usluga koje bi vas mogle zanimati, a koje su istovrsne onima koje ste prethodno koristili (tzv. Soft Spam). Smatramo da bi vama zaista moglo biti zanimljivo primati posebne ponude koje se odnose na proizvode i usluge za kojima ste pokazali interes u prošlosti, kao što je i u interesu tvrtke Voditelja obrade promovirati proizvode istovrsne onima koje ste prethodno kupovali. U ovu svrhu upotrebljavat će se isključivo e-mail, a vama se svakako jamči mogućnost da u bilo kojem trenutku odlučite kako ne želite više primati takve obavijesti.

 

Pravna osnova ove svrhe obrade je potreba za zaštitom legitimnih interesa Voditelja obrade; zaštita tih interesa ne bi bila moguća bez uporabe vaših osobnih podataka.

 

8. Marketinške aktivnosti

Uz vašu prethodnu privolu, osobne podatke prikupljene ispunjavanjem online formulara ili kod naših koncesionara i distributera ili na raznim sajmovima i događajima, (odnosno identifikacijski podaci, podaci o kontaktu kao i podaci u vezi sklopljenog ugovora i/ili u vezi tražene usluge), može obrađivati izravno tvrtka Piaggio & C. S.p.A. ili druge tvrtke iz Piaggio grupe (“Društva kćeri”), imenovane Izvršiteljima obrade, u svrhu promoviranja naših usluga i proizvoda slanjem promidžbenog materijala, uključujući personalizirani materijal, a u svrhu pozivanja na naše inicijative i događaje, ispunjavanja anketa u vezi istraživanja tržišta i istraživanja zadovoljstva naših klijenata te poboljšanja naših usluga.

Osim toga, uz vašu prethodnu izričitu i slobodnu privolu, slike koje postavljate na vaše Instagram ili Facebook profile označene službenim tagom naših društvenih mreža, mogu se, u promidžbene svrhe, upotrijebiti za našu digitalnu komunikaciju (kao na primjer, dijeljenje na profilima naših društvenih mreža, objava na našim internetskim stranicama i e-mailovima koji se koriste za aktivnosti izravne pošte).

 

Pravna osnova ovih svrha obrade je vaša namjenska privola. Ako odlučite da nećete dati svoju privolu, vaši osobni podaci neće se obrađivati u te svrhe.

 

U svakom slučaju, nedavanje te privole nema utjecaj na potpis i provedbu ugovora između vas i Voditelja obrade, niti će imati bilo kakve negativne posljedice za vas.

 

9. Aktivnosti izrade profila

Uz vašu prethodnu privolu, Voditelj obrade može obrađivati, izravno ili putem svojih društava kćeri imenovanih Izvršiteljima obrade, vaše osobne podatke prikupljene online, na raznim sajmovima i događajima te kod naših distributera i koncesionara, za analizu vaših podataka i upoznavanje vaših preferenci i navika s ciljem personalizacije ponude proizvoda i usluga u skladu s vašim ukusima i potrebama.

 

Obrada vaših osobnih podataka u gore navedene svrhe provodit će se isključivo uz prethodno dobivenu izričitu privolu. Nedavanje te privole nema utjecaj na potpis i provedbu ugovora između vas i Voditelja obrade, niti će biti imati bilo kakve negativne posljedice za vas.

U svakom slučaju imate pravo u bilo kojem trenutku povući prethodno danu privolu.

 

 1. Koji su podaci nužni?

Nedavanje podataka za obradu u svrhe iz točke D) br. 1., 2., 3., znači da neće moći biti moguće kupiti naše proizvode i koristiti naše usluge, a nedavanje podataka za obradu u svrhe iz točke D) br. 7. znači da neće moći biti moguće primati promidžbeni materijal o našim uslugama i proizvodima istovrsnim onima koje ste prethodno koristili.

Nedavanje privole za obradu vaših podataka u svrhe iz točke. D) 8. i 9., znači da neće moći biti moguće primati promidžbeni materijal, uključujući personalizirani, u vezi naših usluga i proizvoda te biti u tijeku u vezi naših događaja i inicijativa koje organiziramo.

 

 1. Kada je potrebna vaša privola?

Vaša izričita privola se traži u svim slučajevima obrade vaših osobnih podataka u svrhe navedene u točki. D) br. 8 i 9.

Podsjećamo vas da eventualno danu privolu možete povući u bilo kojem trenutku.

 

 1. Kome se šalju vaši podaci?

U okviru svrhe iz točke D), vaši osobni podaci mogu se slati sljedećim kategorijama subjekata, po potrebi imenovanih Izvršiteljima obrade u skladu s člankom 28. GDPR-a:

 • Društva kćeri;
 • koncesionari i/ili distributeri Piaggio grupe;
 • pružatelji usluga za upravljanje informatičkim sustavima i Web stranicom;
 • pružatelji pravnih, računovodstvenih i financijskih usluga;
 • društva čijim se uslugama Voditelj obrade koristi za pružanje tražene usluge;
 • banke i druge financijske institucije radi provedbe plaćanja;
 • nadzorna tijela i organi, te općenito javni ili privatni subjekti s javnim funkcijama.

Možete zatražiti potpuni i ažurirani potpis subjekata kojima bi vaši osobni podaci mogli biti poslani, obraćanjem pravnom sjedištu Voditelja obrade ili DPO-u grupe na kontakte navedene u točki B).

S vašim osobnim podacima mogli bi biti upoznati, u granicama svojih ovlasti, zaposlenici, radnici upućeni ili ustupljeni od drugog poslodavca te suradnici Voditelja obrade koje će djelovati kao osobe ovlaštene za obradu u skladu s člankom 29. GDPR-a.

Vaši osobni podaci neće biti predmet javne distribucije.

 

 1. Hoće li se vaši podaci prosljeđivati u zemlje izvan EU?

Vaši osobni podaci mogu se proslijediti Društvu kćeri osnovanom u zemlji izvan EU.

Do tog prosljeđivanja će doći u skladu s jamstvima predviđenim važećim propisima, temeljem odluke o primjerenosti u skladu s člankom 45. GDPR-a ili usvajanjem i potpisivanjem standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane EU Komisije pri uređivanju odnosa između Voditelja obrade i uključenih Društava kćeri.

Jednostavnim slanjem zahtjeva na kontakte navedene u točki B), možete dobiti više informacija o prosljeđivanju vaših osobnih podataka.

 

 1. Naš CRM - Upravljanje odnosima s klijentima

Piaggio & C. S.p.A. vodi sustav Upravljanja odnosima s klijentima (ili “CRM”) putem servera koji se nalaze u Italiji. U CRM se slijevaju svi vaši prikupljeni podaci, prikupljeni bilo od strane tvrtke Piaggio & C. S.p.a. na način i u svrhe opisane u gore navedenoj točki D., bilo od strane Društava kćeri, te također i putem koncesionara i distributera ovih potonjih 

Vaše osobne podatke sadržane u CRM-u tvrtka Piaggio & C. S.p.A. može obrađivati u zbirnom obliku u statističke svrhe i, uz vašu prethodnu privolu, u marketinške svrhe i/ili svrhe profiliranja

Radi provedbe reklamnih/marketinških kampanja Piaggio grupe, obrađivat ćemo vaše osobne podatke sadržane u CRM-u kao Voditelji obrade te ćemo se, po potrebi, pobrinuti da imenujemo Društva kćeri kao Izvršitelje obrade kojima će se slati vaši podaci u svrhu lokalnog upravljanja marketinškim kampanjama.

Piaggio & C. S.p.A. jamči da su primijenjene sve potrebne sigurnosne mjere kojima se jamči integritet vaših podataka sadržanih u CRM-u.

 

 1. Kako obrađujemo vaše podatke?

Vaše podatke obrađujemo sukladno načelima poštenosti, zakonitosti i u skladu sa svim načelima iz članka 5. GDPR-a uz i bez pomoći elektroničkih uređaja.

Aktivnosti analize vaših ukusa i preferenci koje se, uz vašu prethodnu suglasnost, mogu provoditi u svrhu profiliranja, uvijek uključuju ljudski faktor i nikad se ne provode isključivo automatski.

Sigurnost i tajnost vaših osobnih podataka jamči se usvajanjem odgovarajućih mjera kojima se sprječava, između ostalog, širenje, neovlašteni pristup, mijenjanje i gubitak obrađenih informacija.

 

 1. Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo isključivo onoliko vremena koliko je potrebno za udovoljavanje vašem zahtjevu, za izvršavanje zakonskih obveza kojima podliježe Voditelj obrade kao i koliko je nužno potrebno za ispunjavanje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni sukladno gore navedenoj točki D. kako je prikazano u sljedećem tabličnom sažetku (vidi tablicu)
 

Ovime vas obavještavamo da ćemo u slučaju povlačenja privole, a u svakom slučaju po isteku gore navedenih rokova, sve informacije koje se odnose na vas obrisati ili učiniti anonimnima u našim arhivama.

 

L. Koja su vaša prava?

Jednostavnim obraćanjem kontaktima navedenim u točki B), možete ostvariti svoja prava sukladno člancima od 15. do 22. GDPR-a.

Osobito možete od Voditelja obrade zatražiti pristup podacima koji se odnose na vas, njihovu promjenu i/ili brisanje, kao i ograničavanje obrade u slučajevima iz članka 18. GDPR-a.

Sukladno načinima opisanim u članku 21. GDPR-a, u svakom trenutku se možete usprotiviti obradi svojih osobnih podataka te primiti i/ili prenijeti obradu informacija o vama na drugog voditelja obrade.

Osim toga, podsjećamo vas da se eventualno dane privole uvijek mogu povući s istom lakoćom s kojom su i dane.

Voditelj obrade će se pobrinuti da vam, bez nepotrebnog odgađanja, odnosno najkasnije u roku od mjesec dana od izvršenja određenog prava, pošalje sve tražene informacije i/ili da vas obavijesti o poduzetim mjerama u vezi ostvarivanja vašeg zahtjeva.

Isključivo u slučaju zahtjeva koji su očito neutemeljeni ili pretjerani, osobito zbog njihovog ponavljanja, Voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu ili može odbiti postupanje po vašem zahtjevu.

Na kraju vas obavještavamo da se, u slučaju ostvarivanja jednog od gore navedenih prava, od vas mogu tražiti određene informacije koje su potrebne radi potvrde vašeg identiteta.

 

M. Kome se možete obratiti radi podnošenja pritužbe?

Ako na primjer, smatrate da obrada koju mi provodimo krši odredbe GDPR-a, možete podnijeti pritužbu Nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka (https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online/reclamo) ili Nadzornom tijelu države članice u kojoj imate uobičajeno boravište, u kojoj radite ili u kojoj je došlo do pretpostavljenog kršenja odredbi.

 

N. Ažuriranja

Uzimajući u obzir i eventualna ažuriranja propisa u vezi obrade osobnih podataka, Voditelj obrade može i ovu Obavijest u vezi privatnosti promijeniti i/ili ažurirati u bilo kojem trenutku.

O izvršenim promjenama, ako su relevantne, bit ćete obaviješteni putem e-maila, a one će u svakom slučaju biti obvezujuće od trenutka njihovog slanja ili objave revidirane Obavijesti u vezi privatnosti na Web stranici i na internetskim stranicama Društava kćeri.

Kako biste uvijek bili informirani o tome kako će se obrađivati vaši osobni podaci, dovoljno je pristupiti rubrici Privatnost na Web stranici i internetskim stranicama društava koje su dio Piaggio grupe.

 

POLITIKA KOLAČIĆA

 

Ovime obavještavamo korisnike da tvrtka Piaggio koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi ugodnijeg iskustva pregledavanja za sve korisnike koji posjećuju stranicu.

Kolačići su datoteke malih dimenzija koje Stranica koju Korisnik posjećuje šalje pregledniku gdje ih se sprema kako bi poslije mogle ponovno biti poslane toj Stranici prilikom iduće posjete istog Korisnika.

Kolačići se upotrebljavaju u različite svrhe, između kojih: provedba informatičke provjere autentičnosti; praćenje sesija; spremanje informacija o specifičnim konfiguracijama koje se odnose na korisnike koji pristupaju serveru.

Oni svojom dozvolom da stranica snima korisnikove podatke tijekom tog i sljedećih posjeta, omogućavaju korisniku pregledavanje stranica na učinkovit način, spremaju njegove preferencije te mu omogućuju interakciju s društvenim mrežama kao što su Facebook, Google +, Instagram te omogućavaju usluge Google Maps-a.

 

Kolačići se mogu koristiti i za spremanje podataka o prijavi Korisnika te se time omogućuje automatsko prepoznavanje Korisnika (postupak upisivanja korisničkog imena i lozinke svaki put kad Korisnik pristupi stranici postaje nepotreban).

Obrada podataka se vrši elektroničkim putem, odnosno automatski, informatičkim ili telekomunikacijskim putem, informatičkom logikom koja je usko povezana s gore navedenim ciljevima te na taj način jamči sigurnost i povjerljivost tih podataka.

 

Tehnički kolačići (NIJE potrebna vaša privola)

Temeljem važećeg zakonodavstva u Italiji, za uporabu kolačića nije uvijek nužan izričit pristanak korisnika. To se posebno odnosi na tehničke kolačiće za koje nije potrebna takva privola, to su kolačići koji se koriste isključivo s ciljem provedbe prijenosa komunikacije na nekoj mreži elektroničke komunikacije, ili u onoj mjeri u kojoj je nužna za izvršenje usluge koju je korisnik izričito zatražio. Drugim riječima, radi se o kolačićima koji su neophodni za funkcioniranje stranice ili su potrebni za provedbu aktivnosti koje je korisnik zatražio.

 

U tehničke kolačiće, kod kojih nije potreban izričit pristanak za korištenje, talijanski Nadzornik za zaštitu osobnih podataka uključuje i:

 • analitičke kolačiće, ukoliko ih izravno koristi administrator stranice za prikupljanje informacija, u zbirnom obliku, o broju korisnika te o tome kako oni posjećuju tu stranicu,
 • kolačiće za pregledavanje ili privremene kolačiće (za potvrdu autentičnosti, za realizaciju kupovine itd.),
 • funkcionalne kolačiće, koji korisniku omogućuju pregledavanje u skladu sa serijom odabranih kriterija (na primjer: jezik, proizvodi odabrani za kupnju) s ciljem poboljšanja usluge prema korisniku.

 

Profilni kolačići (potrebna je vaša PRIVOLA): naša stranica koristi i tzv. kolačiće za izradu profila koje možemo pokrenuti samo uz vašu prethodnu privolu.

Profilni kolačići imaju namjenu stvaranja profila korisnika i cilj im je slanje reklamnih poruka u skladu s preferencijama koje je korisnik pokazao tijekom pregledavanja stranica. Ovi se kolačići koriste za prikaz sadržaja koji su najprimjereniji korisnicima i njihovim interesima. Mogu se koristiti za prikaz ciljanih reklama ili za ograničavanje broja prikaza neke reklame. Budući da te kategorije mogu biti posebno invazivne što se tiče privatnosti korisnika, europsko i talijansko zakonodavstvo propisuje da korisnik mora biti informiran o korištenju navedenih kolačića te da mora dati odgovarajuću suglasnost. Za korištenje profilnih kolačića potrebno je prethodno dobiti informirani i slobodni pristanak korisnika, a koji Stranica traži u obliku predviđenom Odredbama putem trake koja se pojavljuje prilikom prvog posjeta kao i putem dodatnih obavijesti koje omogućavaju korisniku davanje ili uskraćivanje potrebne privole.

 

Kolačići prve strane i treće strane

Ako je kolačiće koji završe kod korisnika pokrenuo izravno upravitelj stranice koju korisnik pregledava, radi se o kolačićima prve strane. Tijekom pregledavanja stranice, korisnik može dobiti i kolačiće drugih stranica ili servera (tzv. kolačići treće strane) koji mogu sadržavati neke elemente (kao na primjer slike, karte, zvukove i određene poveznice na stranice drugih domena), a koji se nalaze na stranici koju korisnik pregledava. U tom slučaju radi se o kolačićima koje postavlja internetska stranica koja nije ona na kojoj se korisnik trenutačno nalazi.

 

Onemogućavanje kolačića

Korisnik može odabrati koje će kolačiće omogućiti odgovarajućim postupkom opisanim u nastavku, kao i omogućiti, onemogućiti ili izbrisati (potpuno ili djelomično) kolačiće putem određenih funkcija vlastitog programa za pregledavanje (preglednika): međutim, u slučaju onemogućavanja svih ili nekih kolačića, postoji mogućnost da stranicu ne bude moguće pretraživati ili da neke usluge ili određene funkcije stranice ne budu raspoložive ili da ne rade pravilno i/ili će korisnik biti prisiljen promijeniti ili ručno unijeti neke informacije ili preferencije svaki put kad posjeti stranicu.

Ukoliko želite promijeniti postavke vaših kolačića, u nastavku su kratke upute kako to provesti na četiri najčešće korištena preglednika:

Microsoft Internet Explorer

Kliknite na ikonu 'Alati' u gornjem desnom kutu i odaberite 'Internetske opcije'. U skočnom prozoru odaberite 'Privatnost'. Tu možete podesiti postavke svojih kolačića.

Google Chrome

Kliknite na ikonu francuskog ključa u gornjem desnom kutu i odaberite 'Postavke'. Sada odaberite 'Prikaži napredne postavke’ (“Under the hood'”) i promijenite postavke 'Privatnosti'.

Mozilla Firefox

Iz padajućeg izbornika u gornjem lijevom kutu odaberite 'Opcije'. U skočnom prozoru odaberite 'Privatnost'. Tu možete podesiti postavke svojih kolačića.

Safari

Iz padajućeg izbornika za postavke u gornjem desnom kutu odaberite "Preferencije". Odaberite 'Sigurnost' i tu možete podesiti postavke svojih kolačića.

Kao što je vidljivo na traci koja se odmah pojavljuje pri prvoj posjeti stranice, suglasnost za korištenje svih kolačića koji su u uporabi korisnik daje odabirom gumba za prihvaćanje (na primjer OK, kvačica itd.) ili nastavkom pregledavanja stranice (na primjer ignoriranjem trake ili skočnog prozora te provođenjem drugih radnji). Osim toga, korisnik ima pristup na poveznicu za više informacija u kojoj su navedene sve informacije u vezi kolačića (opis, svrha i čuvanje) te na kojoj posjetitelj stranice može dati suglasnost samo za neke kategorije kolačića.

 

Vrste kolačića

Kako biste mogli pravilno regulirati kolačiće te dati informirani pristanak za korištenje ili nekorištenje istih, u nastavku možete saznati više o različitim kategorijama kolačića.

 

Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.vespa.com

Il suo stato attuale: Accetta tutti i cookie (Necessario, Preferenze, Statistiche, Marketing). 

L’ID del suo consenso: O0vFBy9WTpdcnQfG1gHcU0xGyTPGSDLI32OvI8T0Hqku981H73vOIA==Data del consenso: mercoledì 15 gennaio 2020, 12:31:47 CET

Modifichi il suo consenso  |  Revochi il suo consenso

 

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 01/08/20 da Cookiebot:

Top