Vespa for children

Vietnamese kinderen hebben twee belangrijke Italiaanse 'vrienden': het Bambino Gesù Children's Hospital in Rome (een toonaangevende naam in internationaal pediatrie-onderzoek en behandeling) en de Piaggio Group. Nu hebben het ziekenhuis en Piaggio hun krachten gebundeld in het 'Vespa for Children'-project: een nieuw medisch programma dat is opgezet door het National Hospital for Pediatrics in Hanoi (Vietnams belangrijkste kinderziekenhuis) naar aanleiding van de noodzaak om kinderen te helpen die lijden aan complexe urologische aandoeningen (genitale en urinale misvormingen, nierziekten) en die operaties, dialyse en niertransplantaties nodig hebben. Het doel van het project is om hun kwaliteit van leven te verbeteren, net als de levensverwachting van veel Vietnamese babies en kinderen.
De twee ziekenhuizen werken al meer dan vijf jaar samen, waarbij ze technische en wetenschappelijke expertise ontwikkelen op een aantal medische gebieden, zoals hartchirurgie en urologie. Er zijn meer dan 20 missies geweest van specialisten uit Rome naar Hanoi en er worden vervolgcursussen gegeven voor de lokale medische staf in het National Hospital for Pediatrics. Via hun samenwerkingsverband zijn al veel kinderen met ernstige hartkwalen overgebracht naar het Bambino Gesù Hospital in Rome voor operaties, en daarna in goede gezondheid teruggekeerd naar hun gezinnen in Vietnam.
Dankzij de hulp bij urologische en nierziekten in het kader van het 'Vespa for Children'-programma zullen nog vele andere kinderen worden behandeld en zullen ze samen met hun ouders weer kunnen lachen; een ander ambiteus doel is om binnen drie jaar niertransplantaties van levende donoren te gaan doen.
,,Vespa staat voor kwaliteit van leven, in Italië en in de rest van de wereld, om redenen die veel verder gaan dan de stijl van de scooter of de nieuwe zuinige, milieuvriendelijke motoren die we hebben ontwikkeld. Deze scooters zijn leuk om te zien, om te rijden en te bezitten. Zoals ik vaak zeg: mensen die op een Vespa door de stad rijden, hebben een glimlach op hun gezicht", aldus Roberto Colaninno, de voorzitter en CEO van de Piaggio Group, in Hanoi op 24 april tijdens de presentatie van het project aan de autoriteiten en de pers. ,,Met de Vespa is de Piaggio Group aanwezig over de hele wereld, met productiefaciliteiten in verre landen", voegde Colaninno toe. ,,Als een verantwoordelijke onderneming is het dus logisch dat we voortrekkers horen te zijn in de kwaliteit van leven in de samenlevingen waar we actief zijn."
Het nieuwe samenwerkingsproject tussen de twee ziekenhuizen in Hanoi en Rome is mogelijk gemaakt door de steun van Piaggio Vietnam en het markeert het eerste initiatief van een nieuw gebied van internationale sociale activiteiten die zijn opgestart door de Piaggio Group.

Top